Pravidlá

Kategórie
 
 
 
 
 

Pravidlá

 1. V DS je možné platiť len v hotovosti (vstup/3 hodiny)
 2. Pred vstupom do DS  je potrebné sa vyzuť (deti aj dospelí), ale bez ponožiek je vstup zakázaný. Topánky, bundy a ostatné veci si môžete odložiť do šatne.
 3. Dieťa do 3 rokov môže navštevovať DS len s dospelou osobou.
 4. Ak dieťa ostáva v detskom svete bez dozoru, rodič je povinný nahlásiť meno, priezvisko a telefonický kontakt a zabezpečiť dieťaťu pitný režim.
 5. Konzumovať jedlo a nápoje je možné len v priestoroch na to určených. Osoba konzumujúca nápoj v detskom svete je zodpovedná za škody spôsobené prípadným vyliatím.
 6.  Zakazuje sa súčasne skákať dvom deťom na jednej z trampolín, jedine pod dohľadom rodičov. Zákaz skákania po ochrannom kryte na trampolínach! Kryt len zmierni prípadný pád dieťaťa na pružiny, no neudrží celú váhu dieťaťa! Zákaz hrania sa pod trampolínou!
 7.  Zakazuje sa nosiť hračky do vnútra trampolín alebo iných atrakcií.
 8. Prosíme vás o šetrné zaobchádzanie s hračkami. Za hru dieťaťa je zodpovedný rodič, alebo iná, rodičom poverená dospelá osoba, s ktorou dieťa prišlo a zodpovedá aj za spôsobené škody. Ak dôjde k nejakému poškodeniu hračiek alebo atrakcií, je nutné nahlásiť to personálu.
 9. Deti s agresívnym správaním voči iným deťom, deti ohrozujúce bezpečnosť ostatných detí a osoby nedodržujúce pravidlá, budú personálom z detského sveta vylúčené.
 10.  Zakazuje sa vstup deťom, ktorých zdravotný stav nie je 100%-ný! V prípade, ak máte pocit, že v centre sa nachádza choré dieťa, upozornite prosím personál
 11. Rodič alebo poverená osoba sú povinný vyzdvihnúť dieťa do 20:00. Pri odchode z DS je rodič alebo poverená osoba povinný nahlásiť odchod nahlásiť animátorke.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia