Golf adventure

Kategórie
 
 
 
 
 

Kontakt: 

Areál Golf Advanture

Obchodné centrum Madaras

Mlynská 39, Spišská Nová Ves


Rezervácia hry a zapožičanie hracieho náradia: Reštaurácia X ROAD.
Otvorenie a rezervácia hry mimo otváraciu dobu na požiadanie.

 

Pravidlá

 

 1. Areál minigolfu tvorí 18 jamiek. Hra na jamke sa začína v priestore před mantinelmi, kde si môžete loptičku na umelú trávu ľubovolne umiestniť.
 2. Před každou hrou dostanú hráči tzv. score kartu, do ktorej si zapisujú výsledky na jednotlivých tratiach.
 3. Pre hru na jednéj jamke je doporučený počet hráčov 4. Před každou hrou je potrebné určiť poradie hráčov, v akom pôjdu hrať jednotlivé jamky. Začína hráč číslo jedna a hrá, pokiaľ nedostane svoju loptičku do jamky. Potom nastupuje hráč číslo dve., atď.
 4. Cieľom hry je dopraviť s čo najmenším počtom úderov, loptičku zo základného postavenia do jamky. Víťazom je hráč, s najmenším súčtom úderov na všetkých tratiach.
 5. Trate sa hrajú v poradí od 1 do 18, podľa číselného označenia tratí.
 6. Pokiaľ sa loptička při hre octne mimo trať, je vrátená zpäť na mieste, v ktorom trať loptička opustila a hráč si pripočíta jeden trestný bod. V tomto prípade si hráč môže posunúť loptičku kolmo od mantinelu na vzdialenosť cca do 20cm.
 7. Maximálny počet úderov na jamku je 6. Pokiaľ sa nepodarí dopraviť loptičku do jamky na šesť úderov, hráč dostane jeden „trestný úder“ a zapíše si do tabulky 7.
 8. Ak sa zastaví loptička u okraja trate alebo v blízkosti mantinelu, je možno loptičku položiť kolmo k mantinelu cca do 20 cm a hrať úder z tohoto miesta – bez trestného bodu.
 9. V prípadoch, keď sa loptička zastaví v niektorej umelej prekážke v priestore trate - piesok, môže hráč pokračovať v hre z tejto prekážky. Môže si tiež loptičku umiestniť cca 20cm od okraja téjto prekážky a to v mieste, kadiaľ bola loptička do prekážky zahraná, ale pripočíta si jeden trestný bod.
 10. Pokiaľ loptička skončí u niektorých z prírodných prekážok (kamene, palisády a pod), postupuje sa jako v prípade zastavenia u mantinelu - je možno loptičku položiť kolmo k mantinelu cca do 20 cm a hrať úder z tohoto miesta – bez trestného bodu
 

Prevádzkový poriadok

 1. Každý návštevník areálu je povinný zoznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a pravidlami hry.
 2. V areálu je 18 tratí. Doporučuje sa začínať u trate č.1. a končiť u trate č.18. Pri obsadení niektorej trate v nasledujúcom poradí je možné hrať v upravenom poradí.
 3. Povrch tratí je pokrytý umelou trávou, po ktorej je dovolené chodiť, okrem trate č….., kde je trať postavená „do kopca“. Pohyb po tratiach a priľahlých zónach je povolené v čistej obuvi.
 4. Prístup na hraciu plochu majú hráči vo veku od 3 rokov. Deťom do 6 rokov je povolený vstup do areálu iba v doprovode dospelej osoby. Rodičia v plnom rozsahu zodpovedajú za svoje deti.
 5. Je prísne zakázané pohybovať sa mimo vyznačené trate(umelá tráva) a miesta určené k odpočinku.
 6. Každý hráč je povinný venovať zvýšenú opatrnosť, aby při hre nedošlo k ohrozeniu ostatných hráčov.
 7. Osobám v podnapilom stave nebude vstup do areálu a na trate povolený.
 8. Při porušení prevádzkového poriadku má právo prevádzkovateľ – správca areálu, ukončiť predčasne hru a vyzvať hráčov k opusteniu areálu bez nároku na vrátenie vstupného.
 9. V areále je zakázané konzumovať nápoje a jedlo, ďalej prinášať sklo a iné ostré a nebezpečné predmety.
 10. V prípade akejkoľvek vady alebo požiadavky je povinný návštevník na túto skutočnosť upozorniť obslužný personál.
 11. Pohyb po celom areále minigolfu je na vlastné nebezpečie.
 12. Prosíme, venujte zvýšenú opatrnosť pohybu detí v areálu minigolfu.

 

Správa obchodného centra MADARAS Spišská Nová Ves

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia